Jeugdsportfonds

De Flame Games Amsterdam is een uniek atletiekevenement waarbij topsport en breedtesport hand-in-hand gaan. Het evenement biedt een platform voor Nederlandse topatleten om aan eigen publiek hun talent te tonen en is vooral ook voor bezoekers dé kans om zelf atletiek te ervaren. Zo zal op het voorplein van het Olympisch Stadion tijdens de Flame Games Amsterdam een Urban Athletics Arena te vinden zijn. In deze opblaasbare atletiekarena kunnen kinderen tussen de 6 en 18 jaar op bijzondere wijze kennismaken met atletiek en dat allemaal met een Amsterdams sausje.

Alle kinderen moeten kunnen sporten en de samenwerking met het Jeugdsportfonds biedt kinderen de unieke kans om hun atletiekdroom waar te maken.

Doneer aan het Jeugdsportfonds op onze actiepagina.

Jeugdsportfonds

Het Jeugdsportfonds creëert sportkansen voor kinderen van 4 tot 18 jaar uit gezinnen met een minimuminkomen en laat ze sporten bij een sportvereniging. Dankzij het Jeugdsportfonds kunnen kinderen hun sportdroom waar maken. Alle kinderen moeten kunnen sporten, dus betaalt het Jeugdsportfonds de contributie, kleding en eventuele sportattributen.

Voor hen die zich dat niet kunnen veroorloven. Hiervoor is een bedrag nodig van €250,- Jsf Algemeenper kind per jaar. Dit geld gaat direct naar de sportvereniging en de sportwinkel niet naar de ouders of het kind. Jaarlijks ondersteunt Jeugdsportfonds voor ruim 35.000 kinderen een sportkans.

In Nederland leven 423.000 kinderen in armoede (bron SCP armoedesignalement 2014). Dat is 1 op 9 kinderen. Meer dan 150.000 van deze kinderen doet niet aan sport. In 2014 heeft Jeugdsportfonds voor 36.224 kinderen een bijdrage betaald. Het Jeugdsportfonds heeft de ambitie om jaarlijks 40.000 kinderen een sportkans te bieden.

Het Jeugdsportfonds heeft een landelijk bureau en is met 32 lokale fondsen actief in Nederland. Deze stedelijke- (21) en provinciale fondsen (11) zorgen voor structuur, aandacht en fondsenwerving in hun regio. Er zijn ruim 200 gemeenten aangesloten bij het Jeugdsportfonds. Het Jeugdsportfonds is een fondsenwervende instelling met een ANBI status en CBF-Keurmerk.

Jsf Voetbal

De kracht van het Jeugdsportfonds zit in de eenvoud van het systeem: intermediairs kunnen een aanvraag voor een kind indienen en zijn mensen die professioneel betrokken zijn bij de opvoeding van het kind en komen uit het onderwijs, schuldhulpverlening, jeugdzorg en gezondheidszorg.

Willen ouders/verzorgers een bijdrage voor hun kind aanvragen dan moeten ze eerst op zoek naar een intermediair. Het Jeugdsportfonds betaalt de contributie rechtstreeks aan de sportvereniging en sportwinkel. Dat wordt verder niet bekend gemaakt (waardoor bijvoorbeeld schaamte of het krijgen van een ‘stempel’ voor kinderen en ouders wordt voorkomen).

Een kind komt in aanmerking voor ondersteuning als het voldoet aan de criteria van het jeugdsportfonds dat actief is in de (woon)omgeving van het kind.

AA Drink Dutch Design Hotels Artemis Amsterdam EK Atletiek 2016 Gemeente Amsterdam Olympisch Stadion Amsterdam Topsport Amsterdam